יום ד', כח’ בתשרי תשע”ח
נגישות וטכנולוגיה מסייעת
דף הבית טפסים שאלות ותשובות יצירת קשר.
פורסם סקר מדד הנגישות העירונימטרת המדד היא לשקף את תמונת המצב של אנשים עם מוגבלות, בפרספקטיבה עירונית, ומתוך החוויה הסובייקטיבית שלהם.
לחץ לפרטים נוספים
לחץ לפרטים נוספים
לחץ לפרטים נוספים
קישורים
תמונות נגישות אבסורדיות
טפסים
טכנולוגיה מסייעת
אפליקציות
למידה בשעת חירום
קישורים מומלצים